<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

آرشیو اخبار

بنابرگزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در آبان ماه سال جاری با تولید 209948 میلیون وات ساعت انرژی عل ادامه

صبح روز دوشنبه مورخ 1397/06/26جناب آقای مهندس رنجبر فرماندار محترم شهرستان کرمانشاه و هیأت همره  با حضور در محل نیروگاه زاگرس ک ادامه

معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی روز شنبه 97/06/10 در بازدیدی که از نیروگاه زاگرس کوثر داشتند ، از نزدیک در جریان فعال ادامه

600 بلوط در کوهستان زیبای پرآو توسط اعضای باشگاه کوهنوردی نیروگاه زاگرس کوثر به یاد درگذشتگان زلزله ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مولدهای نیروگاه زاگرس کوثر در نیمسال اول سال 1397 موفق به تولید و تزریق ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، مهندس محمد رستمی، مدیرعامل این نیروگاه با حضور در استانداری کرمانش ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس از محل کمک های همکاران محترم نیروگاههای کشور واریزی به حساب اعلام شده تو ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی عصر روزدوشنبه 25 دی در مرکز همایشهای ادامه

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد خرید 2400 عدد فیلتر ایر اینتک را از طریق انجام تشریفات مناق ادامه

صفحات