<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

معرفی نیروگاه

پروژه نیروگاه زاگرس کرمانشاه مپنا شامل چهار واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات (مجموعاً ۶۴۸ مگاوات) در شرایط ایزو (ISO) است که در آن از چهار واحد توربین گاز V94.2 طرح نیام استفاده شده است.

این نیروگاه در کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه به همدان جای گرفته و تمام واحدهای نیروگاه به کارفرما تحویل موقت شده است. کارفرمای پروژه، سازمان توسعه برق ایران، مشاور کارفرما در این پروژه شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است. همچنین پیمانکار اصلی این پروژه شرکت توسعه یک مپنا بوده که در تاریخ ۳ دی ۸۸ عملیات اجرایی ساخت نیروگاه را شروع کرد. عملیات اجرایی و ساخت نیروگاه زاگرس کرمانشاه حدود ۱۸ ماه به طول انجامید و اولین واحد آن ۲۴ تیرسال ۸۹ سنکرون (وارد مدار) شد.

از سوی دیگر مهندسی، تأمین و احداث پست نیروگاه با ظرفیت ۴۰۰ کیلو ولت نیز برعهده شرکت کارفرما بوده است. همچنین براساس استراتژی مصوب، این پروژه در قالب ۲۲ قرارداد با پیمانکاران فرعی در بخش‌های مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا، انجام شده است. درسال ۹۲ ، بر اساس طرح تغییر استراتژی گروه  مپنا ، مسئولیت شرکت توسعه یک در این پروژه به MC پروژه تغییر کرد.