<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

آگهی مناقصه شماره 03-97/98 (خرید پکیج های خورشیدی قابل حمل)

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد خرید پکیج های خورشیدی قابل حمل را از طریق انجام تشریفات مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

مراجعین می‌توانند با مراجعه به لینک زیراطلاعات مربوط به مناقصه را دریافت نمایند:
http://zkccpp.ir/?q=node/491

 

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, June 11, 2019